top of page

TĚLOCVIČNA V ČERVENÉM KOSTELCI, 2020

Těžištěm návrhu se stává platforma. Platforma, jež v sobě kloubí několik důležitých aspektů pro dané místo. Platforma, která svým výškovým umístěním umožňuje navzájem nezávislý přístup školy a veřejnosti do objektu, a zároveň vytváří veřejnou komunikaci propojující dvě městské ulice. Průchod - signifikantní prvek v rámci města Červený Kostelec. Tímto vzniká nový život. Hojení jizvy neuceleného bloku. 

 

To, co navrhovaný objekt místu bere, současně i vrací. Zdemolovaná kůlna je nahrazena novou. Tak, aby mimo jiné zapadala do nového kontextu urbanistického celku. Pokácené stromy budou nahrazeny novými ve vhodnějších místech.

 

Optická otevřenost haly vytváří jakési hlediště o 360 stupních. Stejně jako zajišťuje rovnoměrné osvětlení hrací plochy. Ze severu /v podstatě bez přímého slunce/, východu /kryté budovou ZŠ/ a jihu /filtrováno přes vstupní halu, bistro a hygienické zázemí/ je prosklení transparentní. Ze západu pak zakalené, neprůhledné, dvojité.

 

Velikost, proporce stavby byla cizelovány na fyzickém modelu pomocí desítek variant. Výška 6 m plus zastřešení je lépe než 9 m plus zastřešení. Předložené řešení využívá svahu. Při ul. Břetislava Kafky je objekt částečně zapuštěný. Úroveň hrací plochy je cca 3 m pod úrovní ulice. A vzhledem ke svahu je rozdíl na jižní fasádě mezi hrací plochou a terénem téměř nulový. Platforma, která obklopuje halu, snižuje účin plné výšky haly směrem k bytovému domu.  

 

Od počátku klademe velký důraz na vztah tělocvičny k ulici. Ulici tělocvična přináší markýzu, přímý kontakt s děním na hrací ploše s příjemným nadhledem pro náhodně procházejícího. Kolem fasády severní, západní i jižní.

 

Žák, hráč, rozhodčí a učitel vstupuje do tělocvičny přes školní dvůr. Bonusem je napojení v místě podesty před starou tělocvičnou. V úrovni hrací plochy je umístěno veškeré potřební zázemí. Řešení je bezbariérové. Fanoušek, návštěvník vstupuje z přiléhajících ulic, případně přes nové pěší spojení v úrovni cca. 3,0 m nad hrací plochou. Zde je vstupní hala, tribuna vykonzolovaná nad hřišti, bistro a toalety. Obě úrovně jsou propojeny přímým schodištěm. Rozměry hrací plochy jsou 39 x 22 m plus ochozy a koridory. Sloupy za tribunou umožňují nerušený výhled na hru. Zásobování dvora ponecháváme stávající, pojížděnou plochu pro potřeby novostavby navrhujeme minimální. Podstatná je průchodnost pro pěší.

 

Materiálové řešení objektu vychází z podstaty účelu. Industriální charakter stavby není náhodný: beton, ocel /pozinkovaná, lakovaná/, vlnitý pozinkovaný plech, asfaltové pásy, hrubá cementová omítka, ocelové okenní rámy, sklo čiré, matné obklopují dřevěnou hrací plochu s precizně vykreslenými hřišti a svojí nebarevností podtrhují její význam.

 

Ortogonalita jako záruka efektivity. Základní konstrukční systém haly obsahuje sedm párů železobetonových prefabrikovaných sloupů, které nesou ocelové příhradové vazníky ve vzdálenosti 8 m. Tento systém je doplněn nosníky a sloupy pro vynesení fasády. Svislá konstrukce platformy je zděná, její stropy/střechy pak železobetonové monolitické.   

 

Geologické poměry jsme odhadli na základě údajů přístupných na www.geology.cz.

Navrhujeme běžné založení sloupů na patkách. Vzhledem k absenci geologického průzkumu na pozemku se pak může lišit. 

 

Z hrací plochy je možný požární únik dvěma směry. Stejně jako v úrovni tribuny.

 

Přípojky inženýrských sítí jsou uvažovány v minimálních délkách. Všechny potřebné sítě jsou v ulici Břetislava Kafky, případně v ul. 17. listopadu.

Předpokládáme osazení plynové kotelny a topných těles mezi sloupy po obvodě hrací plochy.

Vnitřní rozvody inženýrských sítí a koncové prvky budou spíše v nižším standardu.

Výjimkou by mělo být osvětlení hrací plochy. Použití systému LED RGB považujeme za samozřejmost.

 

Jednou z možností, kterou jsme v průběhu prací na návrhu opustili, bylo umístění další hrací plochy na střeše tělocvičny včetně bezproblémového propojení se školou Václava Hejny. Ze stejného důvodu jsme redukovali počet hygienických zázemí /wc, sprchy, umyvadla/ u šaten. A to vždy na jedno zázemí pro dvě šatny. Počet šesti šaten umožňuje dostatečnou variabilitu, aby náhodou nedošlo k nežádoucímu setkání soupeřů ve sprše. Vše s přihlédnutím k investičním nákladům.

autor: Jan Žalský, Tomáš Nováček, Daniel Rodriguez, Vojtěch Tecl, Aneta Žvaková, Max Lipovský

místo: Červený Kostelec, Česká republika

datum: 2020

bottom of page