top of page

STODOLA STOLANY, 2019

Dnes je dům krásný. Splitting Gordona Matta-Clarka. Změna proporce. Fictions od Filipa Dujardina je nová fasáda po řezu. Dírami se světlo dostane dovnitř.

Uvnitř monumentalita kostela.

CÍLEM JE ZASÁHNOUT CO NEJMÉNĚ.

“Zachránit” stodolu (statika).
Spravit střechu.
Srovnat sloup.
Opravit čelní fasádu dle výtvarné kvality současné.

Umožnit program - garáž, dílna, funkčně otevřený prostor.

NOVÉ ZÁSAHY: strop / podlaha; ochoz, střešní otvor

STROP / PODLAHA:
Umožní funkčně oddělit zaparkovná auta, motorky a dílnu od prostoru klidového nad.
Přízemí je prostor pro techniku, jeho výška dimenzována na aktivity a velikosti v něm obsažené. Parkování, práce v dílně, sklad, kamna.
Zastropením prostoru “technického” vzniká podlaha prostoru “pro ducha”. Využívá výšky stodoly. Oddělením od patra přízemí umožňuje být prostorem prázdným, flexibilním, otevřeným.
Z přízemí vede na jižním konci domu do patra schodiště, pod kterým je pracovní ponk. Na severní straně domu probíhá z přízemí až po pozednici policový systém pro ukládání čehokoli.
Propojení mezi prostory přízemí a patra zajišťuje jak trojúhleníkový otvor umístěný nad ponkem, tak samotná podlaha, která je tvořena pororoštem. Vizuálně a světelně je tak interiér stodoly prostorem jedním. Od země po střechu.

OCHOZ:
Ochoz je tvořen konstukcí / lešením. Ta umožňuje vynést prvky fasády (plech, polykarbonát, sklo), ale také tvoří vnitřní ochoz - pro výhled, květiny, spaní. Umožní také vytvořit, v úrovni nové podlahy, venkovní prostor - lodžii. Přístupný je po žebřících.

STŘEŠNÍ OTVOR:
Severní světlo ze střechy do obytného prostoru. Polykarbonát.

URBANISMUS:
Příjezdová cesta ke stodole je vedena po cestě stávající.
Za určitých podmínek, je možné pozemek se stodolou oddělit - potom je příjezdová cesta vedena po hraně pozemku.

autor: Jan Žalský, Vojtěch Tecl

místo: Stolany, Česká republika

datum: 2019

bottom of page