top of page

PRODEJNA V SEČI, 2016

Základní koncepce stavby vznikla při workshopu - intenzivní celodenní práci několika lidí v jedné místnosti. Prověřeny byly desítky možných variant na fyzickém modelu, nejpřesnější z nich pak byla dále rozpracována. 

Stavba stojí na periferii - za záhumení cestou - jednoho menšího města ve východních Čechách. S investorem a zároveň stavitelem se známe dlouho. Nájemcem je pak vietnamský obchodník. Prototyp této typologie byl realizován před pěti lety v Heřmanově Městci. Zde byl nově doplněn o bydlení určené přímo pro prodejce.

Předobrazem realizované stavby byly stodoly – stavby na rozhraní. Proto tak výrazně převýšená střecha a symetrie čelních fasád. A taky představa domu uzavřeného, spíše do sebe orientovaného, protože kontext neumožňuje jinak.

Stejně jako u jiných supermarketů není potřeba výloh. Jen vstup. Plné stěny jsou nutné pro vyložení zboží.

To, co je zde navíc a tvoří atmosféru, je světlo prostupující shlukem prken sbitých vazníků. 

Tektonika stavby je čitelná vně i uvnitř. Použité materiály civilní. Na dvojici pylonů vyzděných z betonových tvárnic sedí valbová střecha tvořená příhradovou konstrukcí. Výšku příhradových vazníků určuje rozpon. Vazníky pak definují tvar střechy. 

Stavba byla opatřena průběžnou markýzou opláštěnou makrolonem (předpokládáme navršení zboží pod markýzou) a soklem. Směrem na sever je sokl protažen až k záhumení cestě a doplněn čtveřicí sakur.

autor: Jan Žalský, Vít Podráský,

Lenka Milerová, Lukáš Koubek, Monika Jasioková

místo: Seč, Česká republika

datum: 2016

fotografie: Tomáš Rasl

média: archiweb​, era

bottom of page