top of page

NÁMĚSTÍ V SEČI, 2015

Náměstí může být prázdno, které se proměňuje v průběhu roku podle toho, co se na něm odehrává. Prázdná plocha by měla být řešena civilně v souladu s venkovským / maloměstským charakterem náměstí. Na této ploše pak stojí kostel a socha. Nejvíc prázdna je kolem sochy.

Silnice vedoucí přes náměstí by se mohly stát ulicemi, tedy prostorem spíše pro chodce než automobily. Navrácení / doplnění dvouřadých lipových alejí vytvoří promenádu, která odcloní automobilový provoz a vymezí prázdnou plochu kolem sochy sv. Jana Nepomuckého. Navrácení lipové aleje kolem ulice Čáslavská uzavře prostor náměstí směrem na západ - ovšem jen vizuálně, tato strana náměstí zůstane i nadále fyzicky prostupná. Občasná uzavírka Čáslavské ulice při pořádání nejrůznějších akcí pak může být reminiscencí na dřívější existenci domu v ose ulice.

Obnovení zaniklé zahrady kolem kostela sv. Vavřince umocní význam renesanční stavby. Zídka se schody k pomníku padlým pak vytvoří kostelu důstojnou podnož a odpovídající přístup k pomníku. Opravení zídky a výdlažba kolem sochy ukotví sochu v nově vytvořeném prázdnu. Zapojení zálivů po stranách bývalé školy do plochy náměstí odkryje výjimečnost jeho prostorového uspořádání definovaného v minulosti.

Jednotný městský mobiliář a nové osvětlení (při respektování již realizovaného osvětlení kolem kostela) zvýší užitnou a vizuální kvalitu náměstí. Materiál bude použit lokální - v Železných horách je několik lomů, druhy žuly lze kombinovat. Doplní převažující mlat.

Multifunkční objekt v západní frontě náměstí (dnes supermarket) může být nastavěn o jedno podlaží. Parter objektu by se měl více otevřít do náměstí osazením výkladců. Objekt v majetku města č.p. 10 (bývalá radnice) by se mohl stát opět domem výhradně určeným občanské vybavenosti. Záleží na městě.

autor: Jan Žalský, Vít Podráský

spolupráce: Miroslav Pazdera

místo: Seč, Česká republika

datum: 2015

bottom of page