top of page

KABINET FRIEDL, 2017

Kabinet Friedl: Dětské kresby z Terezína. Pečlivě čteme zadání, požadavky, vlastní libreto. Vše je promyšlené, komplexní, podrobné. Vlastní expozice má 7 částí, každá pak několik podčástí. Bude vyžadovat velké úsilí nalézt způsob, jak vystavit každý konkrétní exponát /kresbu, trojrozměrný předmět, film, zvuk, atd./. Teď je našim cílem definovat základní koncepci, zdůraznit podstatné a vše správně zorganizovat. Vytvořit výraz expozice. 

 

Zuby nehty se držíme představy „kabinetu“ jako základní myšlenky expozice. Promýšlíme způsob, jak kabinet uspořádat. Pracujeme s našimi vzpomínkami na školní kabinety, se zkušeností z jiných expozic, s dalšími referencemi. 

Vytváříme si fyzický model a na něm prověřujeme řadu pracovních variant architektonického upořádání expozice. Po pečlivém zvážení vybíráme tu s „uvolněnými“ stěnami a výstavním fundem ve středu místnosti. Předpokládáme odstranění podhledu a předstěn po stranách a v nikách. Tím se celý prostor nezanedbatelně zvětší. Niky pak vybízí k adjustaci vybraných exponátů. Styk stěn a stropu doplňujeme o „změkčující“ fabiony. Povrch stěn a stropů předpokládáme jednolitý, opatřený štukem. Podlahu samozřejmě zachováváme. Osvětlení expozice předpokládáme nepřímé, rozptýlené a v intenzitě a kvalitě požadované v zadání. 

 

Vedle vstupu navrhujeme na fasádu umístit poutač s informací o nové dlouhodobé multimediální expozici.

Uvnitř ponecháváme rozdělení galerie na prostor s pokladnou, místem pro kustodky a vlastní prostor expozice. Měníme však velikosti obou částí. Pokladnu zvětšujeme o místo pro vzdělávací programy. Vložením „klínu“ /nový předěl/, do kterého umisťujeme skladovací zázemí, vytváříme dvě místnosti s ortogonálním půdorysem. Zázemí hygienické, šatnu a nakonec i dvůr zpřístupňujeme přímo přes vstupní partie /samozřejmě je i možné ponechat přístup na toalety přes nouzový východ z expozice, který zřejmě bude muset být zachován/. Pohyb návštěvníků tak lze plně kontrolovat kustody. Hygienické zázemí je pak třeba přeuspořádat /obohatit o toaletu pro invalidy/. Na dvůr umisťujeme květinový záhon se stromem, lavičku a v létě skládací stoly se stohovacími židlemi. Časem by mohl přibýt i informační interaktivní panel.

Technickou infrastrukturu /vzt, klima/ umisťujeme do klínu – nového předělu.

autor: Jan Žalský, Lenka Milerová

grafika: Eliška Kosová

média: Barbora Šimonová, Markéta Mráčková

místo: Pardubice, Česká republika

datum: 2017

bottom of page