top of page

REVITALIZACE VNITROBLOKU JIŘÍHO MYRONA - OSTRAVA 2023

Namísto polovičatého řešení a snah o částečné zavírání dvora návrh dvůr otevírá a vytváří nové veřejné prostranství. Ze zadních fasád historických domů se přidáním pavlačí stávají fasády čelní. Auta, trafostanice a výměník tepla je umístěn pod zem. Do středu prostranství je umístěna věž a za scénu divadelní sklad. Jinak je plocha dvora v návrhu záměrně nezaplněna tak, aby sami divadelníci společně s obyvateli města mohli toto prázdno vyplnit.

autoři: Tomáš Nováček, Jan Žalský, Matěj Hoffman, Jakub Cibula, Valerie Filipová

místo: Ostrava

​rok: 2023

bottom of page