top of page

PAMÁTKA FRANTIŠKA FAJTLA, 2016

Během práce na návrhu uměleckého díla jsme zcela propadli kouzlu muže, kterého má oslavovat. Generálporučík František Fajtl bojoval ve druhé světové válce, podílel se na osvobození Československa, bohužel osobně zakusil období perzekucí spojených s nástupem totalitního režimu u nás. Zažil sametovou revoluci, vznik České republiky i nástup demokracie. Tímhle vším prošel. Udržel si čistý štít i životní optimismus. Nezahořkl.

Je velmi obtížné navrhnout dílo k poctě takovému člověku. Jak vystihnout jeho podstatu, jakou z charakterových vlastností si vybrat? Nebo je lepší hledat vně jeho osoby? Jak vytvořit kvalitní soudobý památník? Kam jej v rámci vyznačeného území umístit?

Umělecké dílo umisťujeme do předpolí bytového domu čp. 685/14, na prostranství mezi chodníkem a opěrnou zdí, vstupem do věžového domu a kaštanem. To, že zde František Fajtl bydlel, považujeme za zásadní. Myslíme si, že pro jeho sousedy je podstatná blízkost díla u jejich domu. Dílo se tak dostává na ulici. Tedy do místa většího pohybu lidí. Zároveň bytový dům tvoří při dálkových pohledech „záda“ pro umělecké dílo a to pak v prostoru rozpačitě „nepluje“.

Samotné dílo je pak osazeno do středu prostranství. Blízkost stožáru veřejného světlení je výhodou. Umělecké dílo a jeho okolí je ve tmě dostatečně osvětleno. Vlastní Vokovický park pak ponecháváme aktivitám jiného druhu. Klademe důraz na civilnost. Ta je dána mimo jiné i místem, kde generál pobýval.

Navrhujeme umělecké dílo složené z konkrétních předmětů spjatých s jeho životem. Dílo působí staticky a pevně. Stejně jako byl pevný charakter Františka Fajtla. Zvolená forma je záměrně mírně archetypální. Má upomínat na něco, co je nám důvěrně známé.

Umělecké dílo sestává z pevného soklu a na něm posazeného průhledného objektu. Šikmý hranol završený kvádrem z epoxidové pryskyřice (polymerní materiál syntetického původu odolný vůči UV záření) tvoří průhledný objekt. Ten se skládá z kusů spojených lepením. V jednotlivých kusech budou zality předměty upomínající na generála. Ve spodní části průhledného objektu je postaveno 20 publikací, které sám napsal. Nad nimi jsou kopie 9 nejvýznamnějších vyznamenání, které obdržel. Nad vším se vznáší 13 modelů letadel 1:72, na kterých během svého života létal. Střední část ponecháváme záměrně prázdnou. Může se stát místem, kde se objeví osobnější předměty ze života Františka Fajtla. Ty by mohly být vybrány za pomocí jeho příbuzných.

Řada vyznamenání je situována ve výšce očí dospělého člověka. K letadlům je již třeba mírně zaklonit hlavu. Ke knihám se pak sklonit. Rodiče mohou vzít děti na krk. Aby byly blíže letadlům. 

Sokl bude z prefabrikovaného monolitického betonu zapuštěného 150 mm pod úroveň přiléhajícího prostranství. Drobný popis uměleckého díla „K poctě generálporučíkovi Františku Fajtlovi“ bude odlit ve vrchní ploše soklu. Jednotlivé předměty nejsou záměrně opatřeny popiskami. Je na pozorovateli, aby si fakta dohledal. Dílo má podnítit zvědavost.

Základová konstrukce sahající do nezámrzné hloubky bude z monolitického betonu. Celkové rozměry díla nad úrovní terénu jsou 700 mm (šířka) x 2300 mm (délka) x 2100 mm (výška). Výška viditelné části soklu je cca 800 mm. Prostranství před domem bude upraveno. Prostor kolem uměleckého díla pak umožní pojmout větší množství lidí a zároveň si uvědomujeme, že umělecké dílo vyžaduje důstojné okolí. Svah mezi chodníkem a opěrnou zdí navrhujeme dorovnat, ve druhém směru jej jen mírně modifikovat. Travnatou plochu pak nahradit mlatem v šedém odstínu s ponecháním dostatečně velké zasakovací plochy kolem kaštanu. Keře pod kaštanem pak mohou být nahrazeny dřevěněnou masivní lavičkou umístěnou při opěrné zdi pro pohodlné opření zad. Alpinium u vstupu do domu navrhujeme doplnit dalšími druhy skalniček dle vlastního výběru obyvatel bytového domu.

autor: Jan Žalský, Adéla Pečlová, Vojtěch Tecl

místo: Vokovice, Praha 6, Česká republika

datum: 2016

bottom of page