top of page

SÍDLO ELKLIMA, 2019

Menší firma dodávající vzduchotechnická a klimatizační zařízení získala pro stavbu svého nového sídla parcelu ve stávající zástavbě na jižním okraji města. Na pozemku, který se nachází na výpadovce na Chrudim, tehdy stál rodinný dům s halou, dílnami a množstvím dalších přístavků. Tyto objekty investor shledal jako nevhodné pro svůj záměr, a proto byly odstraněny.

 

Nový dům je jednopodlažní a přimknutý k uliční čáře, čímž respektuje prvky udávající charakter zdejšího předměstí. I na ostatních stranách je ovšem dům umístěn až na hranu pozemku tak, aby jeho plocha mohla být co nejefektivněji využita především pro skladovací prostory. Aby k tomu mohlo dojít, byla výška domu – římsy – minimalizována. Dům je proto jedním z nejnižších v ulici a má spíše charakter plotu. 

 

Obvodová železobetonová stěna byla sousedy nakonec přijata vřele, neboť firma s tichým provozem, který probíhá pouze ve všedních dnech v rámci běžné pracovní doby, je v mnoha ohledech vítaným sousedem a navíc je možné s plochou stěn dále různě naložit – třeba je nechat porůst vegetací. 

Dům je členěn na dvě části - administrativu a skladovací prostory - přístupné ze společného dvora. Směrem do ulice je situována administrativní část, v hloubi pozemku pak dvoulodní skladovací hala prosvětlená šedovými světlíky. Obě části jsou vzájemně propojeny přes společné zázemí.

 

Do domu se vstupuje rozměrnými vraty, jejichž otevřením se stírá hranice mezi ulicí a dvorem, který díky tomu neplní pouze roli manipulačního prostoru pro obsluhu haly a parkovacích stání, ale za pomoci stromů a velkoplošných okenních výplní kanceláří má ambice stát se reprezentativním vstupem do celého sídla. Na střeše administrativní části se pak nachází pobytová terasa, kde lze stejně dobře poobědvat, jako udělat firemní večírek nebo třeba i vést obchodní jednání.

 

Zvolené materiály (železobeton, pozinkovaná ocel, asfalt, hliník, guma, černý plech nebo voděodolná překližka) i jednotlivé prvky včetně atypického nábytku a vzduchotechnického vybavení, díky kterému dům plní zároveň i roli showroomu investora, potvrzují industriální charakter objektu.

autor: Jan Žalský, Vít Podráský

spolupráce: Monika Jasioková, Lukáš Koubek, Lenka Milerová, Vojtěch Tecl, Aneta Žvaková, Max Lipovský

místo: Pardubice, Česká republika

datum: 2019

fotografie: Tomáš Rasl

bottom of page