SÍDLO ELKLIMA, 2019

BACK.png

Na pozemku, který se nachází na výpadovce na Chrudim, v současnosti stojí rodinný dům doplněný halou s dílnami a množstvím dalších různorodých přístavků vyplňujících především jeho zadní část. Stávající objekty shledal investor jako nevhodné pro svůj záměr. Nový dům je jednopodlažní a přimknutý k uliční čáře, čímž reaguje na typické prvky udávající charakter zdejšího předměstí. Členěn je na dvě části - administrativu a skladovací prostory - přístupné ze společného dvora. Směrem do ulice je situována administrativní část, v hloubi pozemku pak dvoulodní skladovací hala prosvětlená shedovými světlíky. Obě části jsou vzájemně propojeny přes společné zázemí. Do domu se vstupuje rozměrnými vraty, jejichž otevřením se stírá hranice mezi ulicí a dvorem, který díky tomu neplní pouze roli manipulačního prostoru pro obsluhu haly a parkovacích stání, ale za pomoci stromů a velkoplošných okenních výplní kanceláří má ambice stát se reprezentativním vstupem do celého sídla společnosti. Na střeše administrativní části se pak nachází pobytová terasa, kde lze stejně dobře poobědvat, jako udělat firemní večírek nebo třeba i vést obchodní jednání. Zvolené materiály i jednotlivé prvky odrážejí industriální charakter objektu.

autor: Jan Žalský, Vít Podráský

spolupráce: Lukáš Koubek, Lenka Milerová, Vojtěch Tecl

Miroslav Pazdera, Aneta Žvaková, Max Lipovský

místo: Pardubice, Česká republika

datum: 2016

fotografie: Tomáš Rasl