SMUTEČNÍ SÍŇ VODŇANY, 2020

BACK.png

Nová vodňaská smuteční síň umožní prožít poslední chvíle s nejbližšími v důstojném a poklidném prostředí a zároveň splní nejpřísnější hygienické požadavky na rozloučení se zesnulým. Klid, pokora a úcta ke člověku ve smuteční síni na jedné straně a jednoduché, fukční a strohé uspořádání v přilehlém zázemí na straně druhé, to budou hlavní přednosti navrhované smuteční síně. Spojením síně a zázemí ukrytým za hřbitovní zdí vznikne moderní, nadčasová a u nás jedinečná stavba.

autor: Jan Žalský, Tomáš Nováček

spolupráce: Aneta Voženílková, Vojtěch Tecl,

Max Lipovský, Zuzana Včeláková

místo: Vodňany, Česká republika

datum: 2020