top of page

MUZEUM VĚŽÁKŮ KLADNO - EXPOZICE, 2020

Tato realizace jedinečným způsobem kloubí provoz muzea a běžný život věžového domu se 300 obyvateli.

Muzeum samotné sestává ze čtyř nezávislých prostor v obydleném věžovém domě.:

bunkru, výstavních prostor, vstupní haly a vzorového bytu.

 

Bunkr je uveden do podoby z 50: let a doplněn o místnost s tématickou expozicí.

 

Výstavní prostor je umístěn v bývalé kotelně pro spalování odpadu.

Vstupní hala je uvedena do původního stavu dle dochovaných dokumentů, fotografií a historických průzkumů.

Vzorový byt je uveden do podoby, do které jej mohli uvést jeho první obyvatelé krátce po nastěhování. V bytě však nejsou žádné předměty denní potřeby. Tyto předměty jsou pouze na vystavených fotografiích. Výstava samotná se stává hrou s návštěvníkem.

Autory konceptu, prvků interiéru a celkového ztvárnění muzea jsou žalský architekti.

autor: Jan Žalský, Tomáš Nováček

spolupráce: Lenka Milerová, Monika Jasioková,

Aneta Žvaková, Vojtěch Tecl, Max Lipovský,

Miroslav Pazdera,

kurátoři: Roman Hájek, Alexander Němec

dodavatel sochařských děl: Dagmar Šubrtová

autoři urbanistického modelu, dodavatelé nábytku:

Tereza Květoňová, Tomáš Petrášek

grafický návrh: Jana Jebavá

bottom of page