top of page

BRNO - Nová Zbrojovka 2022

Návrh rozložením hmot a funkčním uspořádáním podporuje nově vznikající městskou třídu, ke které nejobmnější části staveb těsně přiléhají. V těchto místech jsou stavby nejvyšší a dále se směrem k železnici snižují.

Toto uspořádání má dva hlavní přínosy, ze kterých návrh těží. Jedním je podpora a vytyčení hlavní ulice a druhým je zklidnění místa za nejvyššími stavbami.

Na hraně městské třídy je umístěm polyfunkční objekt, administrativní budova a městská hala. Ke klidnějšímu náměstí je orientována škola a školka.

autoři: Jan Žalský, Tomáš Nováček,  Lenka Levičková, Daniel Rodriguez, Jakub Cibula, Adam Kocík, Valerie Filipová

místo: Brno, Česká republika

 

​rok: 2022

bottom of page