top of page

FASÁDA - PALMOVKA 2021

Je zřejmé, že aktuální návrh Palmovka One je inspirován tradicí. Městská bloková záastavba s jasně vymezeným prostorem, ulicemi a náměstími, je jeho jasným předobrazem. S tím souhlasíme. Solitérní zástavba na Palmovku nepatří. Důkazem toho jsou domy vzdálené jen pár desítek metrů od křižovatky. V ulici Zenklova tvoří jednu stranu ulice řada domů, protější stranu obsadil "panelák". Tuto situaci nezachrání ani jeden ze dvou aktuálně se dokončujících domů. Proto navrhujeme fasády jako součást uliční fronty domů.

autoři: Jan Žalský, Tomáš Nováček,  Júlia Androvičová, Jakub Cibula, Adam Kocík

místo: Praha, Česká republika

 

​rok: 2021

bottom of page