top of page

KOLUMBARIUM KLADNO - 2021

Návrh prověřujeme na fyzických modelech, objevujeme důležité momenty v území. Modely dokazují, že přílišná členitost kolumbária neodpovídá nejlépe na zadání. Společně s Objednatele docházíme k názoru, že inspirace rajským dvorem je správná cesta, jak navodit pocit ztišení, vytvořit prostor dostatečně kontemplativní.
Vytváříme zahradu s travnatými valy, květinami a stromy. Mezi valy vznikají přirozeně cesty, kterými lze přes zahradu procházet.


Nové kolumbárium se přimyká ke hřbitovní zdi a obklopuje současné kolumbárium. Ve hřbitovní zdi navrhujeme čtyři průchody uzavřené kovanými brankami.
Hranici pozemku lemuje zeď s pilastry. V nikách mezi pilastry jsou umístěné schránky. Cesta kolem schránek je chráněna střechou podepřenou obvodovou zdí a sloupořadím. Střecha se sklání směrem do centrální zahrady. Vytváříme ochoz kolem zahrady, který je doplněn lavičkami. /Pole mezi sloupy lze také dále doplňovat dalšími schránkami/.


V cípu kolumbária je zákoutí, částečně oddělené od zahrady a ochozem se schránkami. Tady je místo pro soukromé usebrání se, zapálení svíčky, položení květin pro ty, kteří nemají mrtvé uložené v blízkosti a pro nabrání vody z kádě.
Pro vstup využíváme cestu podél zdi kolumbária současného. Cesta je lemována vzrostlými akáty. Doplňujeme zeď vyzdobenou fragmenty již zaniklých náhrobků. Zeď navazuje na autobusovou zastávku a chrání vstup před okolím. Zastávka by mohla být přesunuta až ke zdi kolumbária. Vzhled zastřešení by pak měl být shodný se střechou nad ochozem nového kolumbária. Zde bude i lavička a koš na odpadky. Vstup u zastávky je uzavřen brankou. Do vlastního kolumbária se vstupuje pak ještě jednou brankou.

autoři: Jan Žalský, Lenka Levíčková, Júlia Androvičová, Daniel Rodriguez

 

místo: Kladno, Česká republika

 

​rok: 2021

bottom of page