top of page

BYTOVÝ DŮM ČTYŘI DVORY, 2020 - soutěžní návrh

108_web_modelc.png

Teze 1. : „Podstatné je místo. Důležité je to, co je mezi domy.“ Kvalitní veřejný prostor láká k životu.

Když bydlení ochudíme o tuto kvalitu, zbude jen funkce. Vznikne to, co je v okolí řešeného území – panelové sídliště, rozsáhlé garáže, současná výstavba s polozapuštěnými suterény. I když dostatečně prosluněná a provětraná s teplou vodou a splachovací toaletou stále jen funkce. Inspiraci v okolní zástavbě proto nehledáme. Staveniště chápeme jako tabulu rasu. Bez kontextu. Jen orientovanou ke světovým stranám. Plochu, kde se prohání vítr. Jak dosáhnout kvality českobudějovického centra a udržet byty prosluněné a provětrané? Jistě ne prostým naplněním požadavků na odstupy staveb uvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., v pozdějším znění 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Ze zkušenosti víme, že stavby lze umístit blíže, než je stanoveno ve vyhlášce, bez problémů lze udělit i celou řadu výjimek na vzájemné odstupy staveb. To vše při splnění požadavků na proslunění bytů a požární bezpečnost. Pouze při udržení přirozeného měřítka a proporcí lze vytvořit prostor, který lidé zabydlí. Navrhujeme strukturu těsnější, rozmanitou, s ulicemi, náměstím.

Teze 2.: „Auta přeci patří pod zem. A starost s propsáním konstrukce parkingu do konstrukčního řešení nadzemní části domu mít nemusíte. To se řeší tlustou deskou, která vše přenese.“

Prohlásil při obhajobách studentských prací jistý profesor ze Švýcarska. Tématem bylo sociální bydlení v bývalé dělnické čtvrti v Praze. Stejně jako na oněch obhajobách, tak i zde chci tuto naučenou tezi vyvrátit. Nejdražší na stavbě je její podzemní část. Zmíněná ignorace konstrukčního systému v podzemí ve vztahu patrům nad ním je nehorázné plýtvání. Existují přeci i jiné způsoby řešení parkoviště než je jeho umístění pod zem. Způsoby, které jsou mnohem více adekvátní pojmu sociální – dostupné bydlení. S přihlédnutím k zásadnímu faktu, že hladina spodní vody v území kolísá v rozmezí -1,1 m po -4,1 m pod úrovní terénu, navrhujeme nadzemní parkovací dům.

 

autoři: Jan Žalský, Lenka Levíčková

Tomáš Nováček

Júlia Androvičová, Daniel Rodriguez, Tereza Nováková

Max Lipovský

místo: České Budějovice, Česká republika

datum: 2020

bottom of page